Konferens

Att gå på konferens är nog någonting de flesta arbetare gör minst en gång om året, och långt ifrån alla är nog bra. En konferens kan beskrivas som en större sammankomst, där man ska diskutera fram en förbättring för företaget. Man ska också umgås med sina kollegor och ibland är det även kunder eller andra externa gäster inblandade. Allting går ut på att lära sig mer om företaget, och utveckla arbetet till en ny nivå. Det är inte alls ovanligt att man under konferensen har en god middag, som kanske följs av några drinkar och eller ett uppträdande.

Det är dock inte alla konferenser som slutar bra, utan istället utvecklas i en tråkig sittning då man väntar på att få gå hem. Och det är ju verkligen inte bra, och ingenting som företaget heller utvecklas av. Att göra konferensen rolig är någonting som gör att de som är där kommer att engagera sig bättre i vad som händer, och därmed känna en större lust att vara med i sammanhanget.  Frågan är bara, vad gör man för att konferensen ska bli rolig?

Vad ska man tänka på när man bokar en konferens?

 • Vad är anledningen till att ni ska ha konferens eller möte/Syfte med mötet eller konferensen?

Vad vill ni uppnå med ert möte och vad vill ni förmedla för känsla?

 • Konferensens, när, var, hur- Vilket datum? Några geografiska måsten?
 • Konferensanläggning- Alla anläggningar är olika likväl som att alla möten är olika.
 • Transport- Hur kommer deltagarna till konferensanläggningen?
 • Aktivitet/Samvaro- Tänk på att den sociala biten är viktig. Se till att det finns informell tid.
 • Detaljer kring konferensen- Hur många ska delta på mötet? Är det övernattning eller dagkonferens?
 • Är någon deltagare allergisk och mot vad? Är någon vegetarian eller vegan?
 • Offerter- Vad ingår i priset? Skillnaden i pris kan bero på allt från hur många rätter som ingår i middagen till standard på anläggningen.
 • Vad är vad?
 • Tänk på att alla konferensanläggningar arbetar olika. Titta noga vad som ingår.
 • Avbokningsregler- Ta alltid reda på vad konferensanläggningen har för avbokningsregler.
 • Under mötet- Agenda, med eller utan datorer, telefonen avstäng eller helt uppkopplad?
 • Mötesdokumentationen- Vem sköter dokumentation, hur ska mötet dokumenteras och spridas till deltagarna?
 • Uppföljning- Tänk på att ha ett uppsamlingsheat innan ni avslutar konferensen, ta upp vad du vill att deltagarna ska ta med sig hem.
 • Möblering i konferenslokalen- Se till så att möbleringen av sittplatser är förenligt med vilken känsla för konferensen ni vill förmedla.

Är konferenser skattepliktiga?

Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa. Ett litet inslag av nöje och rekreation under resan innebär i regel inte att resan blir skattepliktig för den anställde. Om inslaget av nöje och rekreation har en mer framträdande roll kan dock resan, helt eller delvis, betraktas som en skattepliktig förmån för den anställde. För att kunna bedöma om en anställd ska förmånsbeskattas för en studie- eller konferensresa måste man ta hänsyn till flera olika faktorer, bland annat syftet med resan, vilken nytta resan kan få för arbetsgivarens verksamhet, val av resmål och studiernas eller konferensens uppläggning.